סדר הפעולות הפשוט והקל בהגשת תביעה קטנה דרך אתר מיקודין

*** ניתן ללחוץ על הלשונית "צור קשר" ופשוט לכתוב את פרטי המקרה *** 

1. כותבים את פרטי התובע והנתבע - יש למלא פרטים מלאים ככל האפשר.

2. מתארים את המקרה שבגינו אתם מגישים תביעה קטנה כולל הסכום שאותו אתם רוצים לתבוע ואת מקום ההתקשרות ו/או את מקום המעשה שהוא הסיבה לתביעה.

3. מצרפים את כל המסמכים שיש לכם שיכולים לעזור לנצח בתביעה הקטנה (אם יש לכם)  למשל: הסכמים, מכתבים, התכתבויות אחרות לרבות בדואר אלקטרוני ובמסרונים, קבלות וחשבוניות על תשלומים, תצלומים של נזק שנתבע פיצוי בעדו וכיוצא באלה.

4. זהו! אין יותר פשוט מזה.

 מובהר כי הסיוע שניתן באתר זה אינו יעוץ משפטי, ואינו מספק שירותים משפטיים מכל סוג שהוא.