סדר הפעולות הפשוט והקל בהגשת תביעה קטנה דרך אתר מיקודין

*** ניתן ללחוץ על הלשונית "צור קשר" ופשוט לכתוב את פרטי המקרה *** 

1. כותבים את פרטי התובע והנתבע - יש למלא פרטים מלאים ככל האפשר.

2. מתארים את המקרה שבגינו אתם מגישים תביעה קטנה כולל הסכום שאותו אתם רוצים לתבוע ואת מקום ההתקשרות ו/או את מקום המעשה שהוא הסיבה לתביעה.

3. מצרפים את כל המסמכים שיש לכם שיכולים לעזור לנצח בתביעה הקטנה (אם יש לכם)  למשל: הסכמים, מכתבים, התכתבויות אחרות לרבות בדואר אלקטרוני ובמסרונים, קבלות וחשבוניות על תשלומים, תצלומים של נזק שנתבע פיצוי בעדו וכיוצא באלה.

4. זהו! אין יותר פשוט מזה.